Desenvolupament Humà Administracions públiques  Barcelona
Fluir amb les emocions positives.
Desenvolupament Humà Administracions públiques  Barcelona
Professionals qualificats en el camp de la psicologia i pedagogia.
Desenvolupament Humà Administracions públiques  Barcelona
Treure el millor de nosaltres.
Desenvolupament Humà Administracions públiques  Barcelona
Un equip de professionals orientats a la formació i assessorament en l'àmbit humà.
Desenvolupament Humà ofereix la possibilitat de realitzar l’aprenentatge a través d’activitats lúdiques, en espais oberts o a la natura. Està demostrat que canviant l’espai habitual de treball i amb una situació de distensió, fora de l’aula, s’aconsegueix potenciar l’aprenentatge més ràpidament, generant més confiança i una actitud més positiva entre els participants.

Des de l’experiència lúdica, s’aconsegueix trencar barreres que ens separen i ens limiten alhora de treballar realment en equip. Si l’aprenentatge és divertit, s’està més receptiu per incorporar més propostes de millora.

Les activitats van encaminades a la cohesió d’equips, lideratge, negociació, especificació d’objectius, flexibilitat, creativitat, confiança intra i interpersonal... Les activitats estan exemptes de risc i augmenten la segregació d’endorfines (hormones del benestar). Mitjançant aquestes sessions s’analitza les actituds personals en relació al treball d’equip o de lideratge i es desenvolupen habilitats o recursos de millora.

Beneficis del outdoor training:
  • Augmenta la cohesió i cooperació dels equips
  • Millora el clima emocional i l’automotivació
  • Facilita la resolució de conflictes
  • Desenvolupa sentiments positius afavorint el sentit de pertinença
  • Augmenta la capacitat de lideratge
  • Desenvolupa la creativitat i els talents personals
Disposem també de l’opció d’arranjar, mitjançant empreses subcontractades, accions formatives amb activitats especials (com ara muntanyisme, circuits varis, activitats esportives, teatre...)