Desenvolupament Humà Administracions públiques Barcelona
Fluir amb les emocions positives.
Desenvolupament Humà Administracions públiques Barcelona
Professionals qualificats en el camp de la psicologia i pedagogia.
Desenvolupament Humà Administracions públiques Barcelona
Treure el millor de nosaltres.
Desenvolupament Humà Administracions públiques Barcelona
Un equip de professionals orientats a la formació i assessorament en l'àmbit humà.
Catàleg de Cursos 2017-2018 

La finalitat de Desenvolupament Humà a través de les formacions, és facilitar nous aprenentatges per tal d’aconseguir el màxim d’excel•lència personal i equips cohesionats. Les nostres especialitats estan focalitzades a la millora dels talents i capacitats de les persones.
 • Assertivitat i confiança personal
 • Desenvolupar competències d'intel·ligència emocional
 • L'excel·lència en la comunicació
 • Selecció de personal
 • Prevenció i resolució de conflictes
 • Gestió del canvi i creativitat
 • Constel·lacions organitzacionals
METODOLOGIA

La metodologia utilitzada per DESENVOLUPAMENT HUMÀ està basada en les recents investigacions sobre l'aprenentatge i la psiconeurologia. Els nostres Tallers d'aprenentatge han estat dissenyats amb una metodologia pròpia, aplicant tècniques o conceptes de:

Programació Neurolingüística (PNL), Anàlisi Transaccional, Gestalt, Aprenentatge Accelerat, Pensament lateral, Psicologia Humanista, Psicologia Transpersonal, Física Quàntica aplicada a la salut.

L'aprenentatge està enfocat a descobrir els propis talents personals, aplicar tècniques, recursos, noves estratègies i eines per crear, construir, modificar o substituir hàbits i conductes que ens limiten o condicionen negativament.
 "Escolto i oblit, veig i recordo, faig i comprenc” 
 
EXPERIÈNCIA:  La metodologia emprada s'aplica de manera participativa, vivencial i dinàmica. Els participants aprenen fent i reflexionant sobre el que han fet, sentit i experimentat. A partir d'adonar-se de les nostres actituds i comportaments generem la possibilitat d'aconseguir canvis positius.

L'aprenentatge es contempla des d'una perspectiva holística, integrant ment, cos i emocions.

DINÀMICA DE GRUP: És vivencial, divertida, i enriquidora, demostrant que és possible "provocar canvis" a través del joc, l'experimentació i la participació.

          INDOOR TRAINING  - OUTDOOR TRAINING   - LUDO TRAINING

REFORÇ POSITIU:  Les persones comprenem i recordem millor els continguts del treball efectuat, quan aquests estan associats a experiències i emocions positives. Aquesta metodologia permet aplicar amb més eficàcia el que han après.
TÈCNIQUES: Utilitzem estratègies, tècniques i eines per prendre consciència dels nostres comportaments, i les nostres relacions, sempre amb respecte, positivisme i assertivitat.
RESULTATS: Possibilita aconseguir canvis positius
SATISFACCIÓ PERSONAL: Al finalitzar la formació, els participants s'enduen el reconeixement positiu i valoració del grup i millora la seva pròpia Autoestima i Confiança Personal