Desenvolupament Humà Administracions públiques  Barcelona
Fluir amb les emocions positives.
Desenvolupament Humà Administracions públiques  Barcelona
Professionals qualificats en el camp de la psicologia i pedagogia.
Desenvolupament Humà Administracions públiques  Barcelona
Treure el millor de nosaltres.
Desenvolupament Humà Administracions públiques  Barcelona
Un equip de professionals orientats a la formació i assessorament en l'àmbit humà.

La Selecció de Personal, és el primer pas per tal d’optimitzar els equips de treball.

En aquest aspecte, donem suport a les empreses per tal d’elaborar el perfil humà i professional que més s’adapti al lloc de treball.

Un cop tenim consensuades i definides les característiques que hauria de tenir aquesta persona, fem les entrevistes necessàries per seleccionar al candidat/a que més s’ajusti a aquest perfil predeterminat.


Entrevista orientada cap al futur.


L’entrevista amb les persones preseleccionades, es complementa amb tècniques d’observació activa, per tal de calibrar si la seva comunicació no verbal, és coherent amb el que ens manifesta.

La valoració del candidat està basada en tres nivells:

  • Anàlisis de la comunicació verbal i no verbal
  • Estudi morfopsicològic (estudi de la personalitat a través de l’anàlisi dels trets de la cara)
  • Estudi grafològic (estudi de la personalitat a través de l’anàlisi de la grafia /lletra)
  • Podem ajudar-nos també amb tècniques psicomètriques i tècniques projectives